Wat behandelt de logopedist?

Kind aan het bellen

Behandeling door een logopedist

Spraak

Uw kind kan naar de logopedist gaan wanneer de spraak niet of moeilijk op gang komt en uw kind moeite heeft om de klanken op een juiste manier te vormen. Ook is het verstandig een logopedist te zoeken wanneer de spraak afwijkt omdat uw kind te veel of te weinig door de neus praat of als de mondmotoriek slap is door mondademen/duimen. Daarnaast behandelt de logopedist kinderen die verkeerd slikken of wanneer er gebitsafwijkingen ontstaan. De logopedist geeft uitleg over de aard van het probleem en geeft bijvoorbeeld spraak- en luistertraining of oefent de bewegingen en coördinatie van de mond.

Broddelen/Stotteren

Bij broddelen/stotteren is de spraak niet vloeiend. Er sprake is van het herhalen van klanken, lettergrepen of woorden, het verlengen van klanken en tevens het blokkeren van spraak. De logopedist kan hulp bieden bij beginnend stotteren, geeft inzicht in het eigen spreekpatroon en helpt kinderen en volwassen hierbij. Het behandelschema bij Futura Logopedie wordt afgestemd op de leeftijd van het kind of de volwassene.

Taal

Uw kind kan naar de logopedist gaan wanneer de taal niet of moeizaam op gang komt. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat uw opmerkt dat uw kind bijvoorbeeld te korte zinnetjes maakt vergeleken met leeftijdsgenootjes of niet begrijpt wat u zegt. Ook kan het zijn dat de taalontwikkeling een tijd stilstaat of dat uw kind onvoldoende contact maakt met taal of helemaal geen rekening houdt met de luisteraar.

Er kunnen ook problemen zijn met de concentratie of het luisteren en het geheugen. Dit kan ook het geval zijn bij meertalige kinderen die het Nederlands maar niet onder de knie krijgen terwijl hun eigen taal ook onder niveau blijkt te zijn. Ook bij autisme zal de logopedist werken aan een betere communicatie tussen de omgeving en het kind en de ouders adviseren over ondersteunde communicatiemiddelen. Hierbij is het opbouwen van een relatie met het kind erg belangrijk. Daarnaast helpt een logopedist ook bij dyslexie in het geval een kind moeite heeft met lezen en/of spellen.

Jonge kinderen

Indien er afwijkingen zijn te merken bij een jong kind dan is het verstandig om naar de logopedist te gaan omdat er op jonge leeftijd snel iets aan gedaan kan worden. De logopedist behandelt kinderen vanaf 1 a 2 jaar en op deze leeftijd kunnen er vaak nog grote stappen vooruit kunnen worden gemaakt. Een bijdrage in de ontwikkeling is waar de logopedist naar streeft!

Stem

De logopedist kan helpen wanneer de keel door intensief stemgebruik geïrriteerd is, pijnlijk, branderig of dichtgeknepen aanvoelt. Als de klachten vaak optreden kan dit stemproblemen geven. De logopedist geeft advies over het stemgebruik. Ook kan een logopedist helpen als de stem schor of hees klinkt of er een te hoge of lage spreekstem is. En tenslotte helpt een logopedist wanneer de stembanden als gevolg van een verdikking niet goed sluiten. De logopedist zal vaak, na onderzoek van een KNO arts, een adem- en of stembehandeling geven.

Afspraak maken?

Futura logopedie werkt met allround logopedisten en behandelt zowel kinderen als volwassenen. Er wordt gezorgd voor een snelle plaatsing u kunt hier een eerste afspraak maken of bellen naar het centraal telefoonnummer 079- 2600 555.

Snelle plaatsing

Bel voor een afspraak:
079- 2600 555

Futura Logopedie Zoetermeer vindt het belangrijk dat u of uw kind snel wordt geholpen door een logopedist. Maak nu online een afspraak en wij zullen zorgen voor een snelle plaatsing.

Logopedie wordt volledig vergoed en voor kinderen geldt er geen eigen risico.

Naam* (voor en achternaam)

Naam kind (indien van toepassing)

E-mail*

Telefoonnummer*

Contact

Praktijkadres:
Futura logopedie
Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer

Telefoon: 079- 2600 555
Maak direct een eerste afspraak.
Let op: ga naar contact voor de afwijkende openingstijden in de kerstvakantie.