Preverbale logopedie

Logopedie van 0-2 jaar

Eén van de logopedisten van Futura logopedie Zoetermeer is opgeleid tot preverbale logopedist. Dit houdt in dat zij Preverbale logopedie geeft aan kinderen van 0 tot 2 jaar met eet-en drinkproblematiek en andere problemen op het gebied van de spraak-taal ontwikkeling. Als u een verwijsbrief heeft van een arts dan kunt u telefonisch bij ons een afspraak maken voor Preverbale logopedie. Wij zorgen altijd voor een afspraak binnen 2 weken.

Informatie Preverbale logopedie

Wat is Preverbale logopedie?
De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij jonge kinderen wordt preverbale logopedie genoemd. Naast de term ‘preverbale logopedie’ wordt in de praktijk ook de wat oudere term prelogopedie nog regelmatig gebruikt. Logopedisten die zich bezighouden met preverbale logopedie hebben na hun opleiding een aanvullende cursus gevolgd.

Wanneer Preverbale logopedie?
Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Ook is dit zinvol bij problemen in de vroege spraak- en taalontwikkeling. Een afspraak gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Verwijzing voor Preverbale logopedie
Preverbale logopedie in de thuissituatie wordt dus gegeven door een preverbaal logopedist. Omdat het om begeleiding van jonge kinderen gaat komt de preverbaal logopedist vaak aan huis. Indien dit niet mogelijk is, komen de ouders met hun kind naar de praktijk van de logopedist.

Zorgverzekeraars hanteren niet alle dezelfde regelgeving voor preverbale logopedie aan huis. Voor informatie daarover kan men het beste met de betreffende zorgverzekeraar contact opnemen.

Maak hier online een afspraak bij de Preverbale logopedist!

Snelle plaatsing

Bel voor een afspraak:
079- 2600 555

Futura Logopedie Zoetermeer vindt het belangrijk dat u of uw kind snel wordt geholpen door een logopedist. Maak nu online een afspraak en wij zullen zorgen voor een snelle plaatsing.

Logopedie wordt volledig vergoed en voor kinderen geldt er geen eigen risico.

Naam* (voor en achternaam)

Naam kind (indien van toepassing)

E-mail*

Telefoonnummer*

Contact

Praktijkadres:
Futura logopedie
Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer

Telefoon: 079- 2600 555
Maak direct een eerste afspraak.
Let op: ga naar contact voor de afwijkende openingstijden in de kerstvakantie.